Deformace po chemicko-tepelném zpracování

Hájek Jiří - ZČU v Plzni (Czech Republic)

Důležitou roli v případě cementace zastávají změny rozměrů resp. deformace. Proto, aby cementace zůstala technologií produktivní a ekonomicky výhodnou, je naprosto zásadní, aby byly deformace s ní spojené minimalizovány. Cílem experimentu je srovnání tři typů cementace na základě deformací, zbytkových napětí, mikrostruktury a tvrdosti, což jsou nejdůležitější parametry, podle kterých je možné hodnotit kvalitu výsledné vrstvy. Experimentální materiál tvoří nejpoužívanější oceli pro cementaci. Jedná se o oceli C15, 16MnCr5, 15NiCr13. Napětí ve vrstvě bylo analyzováno rentgenovou tenzometrií. Součástí experimentu bylo rovněž vyhodnocení odolnosti proti otěru v závislosti na obsahu uhlíku ve vrstvě.

Zpět na výpis příspěvků