Příprava slitiny TiAl15Si15 pomocí vysokotlakého slinování v plazmatu – POSTER

Knaislová Anna - University of Chemical Technology in Prague (Czech Republic)

Práce se zabývá přípravou intermetalické slitiny TiAl15Si15 (v hm. %) práškovou metalurgií pomocí slinování v plazmatu. Ti-Al-Si slitiny jsou známy jako materiály s nízkou hustotou, relativně dobrými mechanickými vlastnostmi v porovnání s jejich hustotou a dobrou odolností proti korozi a oxidaci při zvýšených teplotách. Příprava intermetalik tavnou metalurgií je velmi problematická. Prášková metalurgie s využitím reaktivní sintrace následována vhodnou kompaktizací se zdá být slibnou technologií. V této práci byla slitina TiAl15Si15 připravena reaktivní sintrací, mletím a unikátním vysokotlakým slinováním v plazmatu v rámci mezinárodní spolupráce v polském Krakowě. Pro porovnání byla slitina připravená i konvenční metodou slinování v plazmatu. Výsledky ukazují, že vysoký tlak sintrace snižuje pórovitost kompaktního vzorku a zvyšuje mechanické vlastnosti, především tvrdost.

Zpět na výpis příspěvků