Přípravky pro tepelné zpracování, materiály a konstrukce

Pálka Stanislav - Cronite CZ (Czech Republic)

Komplexnost řešení a precizní optimalizace tvaru přípravků pro tepelné zpracování v kombinací s volbou optimálního materiálu tvoří základ pro dosažení kvalitních výsledků tepleného zpracování. Firma Safe Cronite se již přes 60 let zabývá právě tímto složitým úkolem a díky nabytým zkušenostem je schopna dodávat svým zákazníkům vždy to nejlepší řešení a dosahovat dlouhé životnosti přípravků. Mimo standardních přípravků tak lze dodat i vysoce optimalizované či jednoúčelové přípravky ze speciálních slitin, vyvinutých speciálně dle nejnovějších trendů v tepelném zpracování jako například Mancellium či v současnosti nově vyvinuté materiály CR. Již delší dobu trh očekává zvýšení pracovních teplot v procesu nízkotlakého nauhličení k 1050°C. I firma Cronite se na tento trend připravuje a je již dnes schopna dodat materiály, které jsou schopny v těchto podmínkách dlouhodobě pracovat a odolat jak z pohledu pevnostního, tak i z pohledu chemické odolnosti.

Zpět na výpis příspěvků