Tepelné zpracování 3D-tištěné slitiny titanu

Fousová Michaela - VŠCHT Praha (Czech Republic)

3D tisk je v oblasti zpracování kovových materiálů relativně novou technologií. Přináší do výroby celou řadu výhod díky aditivnímu principu, na kterém je založen. Jedněmi z cílených aplikací 3D tisku jsou zejména regenerativní medicína či letecký průmysl, které vyžadují tvarově velmi složité výrobky. V těchto oblastech patří mezi nejvyužívanější materiály zejména titan a jeho slitiny. Problémem při zpracováním slitiny Ti6Al4V 3D tiskem jsou vysoká pnutí vznikající v materiálu jako důsledek vysokých ochlazovacích rychlostí, ke kterým během postupného laserového tavení výchozího práškového materiálu dochází. Tato pnutí jsou doprovázena nízkou plasticitou materiálu, možným praskáním výrobků, deformacemi tenkých částí apod. Proto se aplikuje po samotném 3D tisku tepelné zpracování, které tato pnutí minimalizuje. Předmětem tohoto příspěvku je ukázat možnosti alternativních postupů tepelného zpracování k postupu komerčně doporučovanému.

Zpět na výpis příspěvků