Úprava režimu tepelného zpracování oceli 1.4313 pro zlepšení mechanických vlastností dynamicky namáhaných dílů – POSTER

Ječminková Šárka - Howden ČKD Compressors, University of Chemical Technology in Prague (Czech Republic)

Příspěvek se zabývá optimalizací režimu tepelného zpracování dodaných výkovků z oceli 1.4313 pro dynamicky namáhané díly, jako jsou svařence oběžných kol do turbokompresoru. Po provedení režimu tepelného zpracování z interní směrnice vycházející z platných norem a následného ověření mechanických vlastností dodaného materiálu bylo zřejmé, že vrubová houževnatost je pro danou aplikaci nedostačující. Důvodem nefunkčnosti standardně používaného režimu tepelného zpracování nekvalitní materiál od dodavatele z Číny, vyznačující se mírnými odchylkami v chemickém složení oproti složení danému normou.
Díky vysoké pevnosti a mezi kluzu bylo možné dosáhnout úpravou režimu tepelného zpracování požadovaného zvýšení vrubové houževnatosti. Související snížení meze pevnosti a meze kluzu vedlo ke stále akceptovatelným parametrům. Práce podrobně popisuje vztah mezi mechanickými vlastnostmi a podmínkami tepelného zpracování pro daný materiál.

Zpět na výpis příspěvků