Vlastnosti slinutých karbidů po hlubokém zmrazení

Kříž Antonín - ZČU v Plzni (Czech Republic)

Hluboké zmrazování nachází značnou v praxi značné uplatnění a to nejen u tradičních nástrojových ocelí, ale i u takových materiálů jako je šedá litina. V minulosti byly provedeny ověřující experimenty, které potvrdily, že hluboké zmrazování litinových brdných kotoučů vede k větší trvanlivosti a menší deformaci a to i při náročném provozu. V současné době se hledají další možnosti využití hlubokého zmrazování různých materiálů. Příspěvek se proto zabývá sledováním vlastností po zmrazování slinutých karbidů
Byly použity různé druhy slinutých karboidů a to nejen z hlediska velikosti karbidického zrna, ale i pojiva (kobalt nebo nikl). Provedené experimenty potvrdily, že při hlubokém zmrazování nedochází ke změně mikrostruktury (na úrovni mikrometrů), ale dochází ke změně mechanických vlastností. V důsledku těchto změn vyvolaných uvedeným zmražením se nabízí nová možnost prodloužení trvanlivosti břitu řezných nástrojů.

Klíčová slova: hluboké zmrazování, slinuté karbidy, mechanické vlastnosti, řezné nástroje

Zpět na výpis příspěvků