Vliv tepelného zpracování mulčovacího nástroje na jeho trvanlivost v provozu

Ťavodová Miroslava - Technická univerzita Zvolen (Slovak Republic)

Článok sa zaoberá tepelným spracovaním materiálu nástrojov mulčovačov a drvičov používaných pri pestovaní lesa, za účelom zvýšenia ich trvanlivosti a životnosti. Nástroje pracujú v heterogénnom prostredí, sú vystavené rázovému zaťaženiu a výraznému abrazívnemu opotrebeniu. Nástroje sú konštruované ako výkovky alebo odliatky, ich funkčné plochy sú opatrené zubmi z WC. Po určitom čase v prevádzke sa nástroj opotrebuje, dochádza k strate prispájkovaných tvrdokovových zubov. To spôsobí výraznú deformáciu tela nástrojov montovaných na rotačný valec – adaptér bázového stroja. Je nutné vymeniť nástroje za nové, lebo je ohrozená funkcia celého zariadenia. Výskum opísaný v článku je zameraný na aplikáciu dostupných metód vedúcich k zlepšeniu odolnosti nástrojov voči opotrebeniu. Analýzami nástrojov bolo zistené, že telo nástroja je z konštrukčnej ocele v prírodnom stave, štruktúra má malú tvrdosť a odolnosť voči opotrebeniu. Na základe štúdia štruktúr a ich odolnosti voči opotrebeniu sme navrhli nástroj tepelne spracovať za účelom získania novej štruktúry s jemnými karbidmi. Tepelne spracované vzorky sme experimentálne skúšali na odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu.
Kľúčové slová:
Nástroje mulčovača, abrazívne opotrebenie, tepelné spracovanie, mikroštruktúra, mechanické vlastnosti

Zpět na výpis příspěvků