Vliv způsobu tepelného zpracování na popouštěcí křivky vybrané nástrojové oceli pro práci za studena – POSTER

Kuřík M. - Czech Technical University in Prague (Czech Republic)

Ocel X210Cr12 je dobře známá a často používaná nástrojová ocel pro práci za studena. Ačkoliv jsou z odborné literatury známy doporučené parametry tepelného zpracování, nelze najít informace, jak se mění průběh popouštěcích křivek v případě kalení ve vakuových pecích, případně při použití hlubokého zmrazování zařazeného mezi kalení a popouštění. Byly pozorovány dva stavy. Prvním bylo kalení ve vakuu z teploty 1020 °C proudem dusíku a následné dvounásobné popouštění. V druhém případě bylo do tohoto cyklu tepelného zpracování zařazeno zmrazování při -196 °C po dobu 4 hodin. Pro sledované stavy byly zjištěny popouštěcí křivky v oblasti popouštěcích teplot 400–600 °C, kde lze predikovat výskyt píku sekundární tvrdosti. Ve vybraných stavech byla provedena metalografická analýza a měření odolnosti proti opotřebení metodou Pin od disk.

Zpět na výpis příspěvků