Možnosti úplné automatizace přípravy metalografických vzorků a měření tvrdosti v provozech tepelného zpracování

Černický David - Metalco Testing s.r.o. (Czech Republic)

V současnosti se slovo „Produktivita“ skloňuje ve všech pádech více než kdy jindy. A platí to pochopitelně i pro pracoviště kontroly kvality, laboratoří metalografie a metrologie.
Kontrola kvality dílů po tepelném zpracování je stále důležitější pro zajištění jakosti výsledného produktu. Zvyšují se stále jak nároky na kvalitu výbrusů a přesnost měření, tak i požadavky na kvantitativní hodnocení. Typickým příkladem kontroly je vyhodnocování mikrostruktury po tepleném zušlechťování jako velikost zrna, vyhodnocení zbytkového austenitu, měření hloubky cementace, nitridace, měření obsahu uhlíku v oceli apod., protože všechny tyto hodnocené parametry výrazně ovlivňují kvalitu konečného produktu.
V naší přednášce se zaměříme na různé možnosti plné automatizace procesů kontroly kvality, které současné nejmodernější technologie umožňují. Některé technologie zmiňované v naší přednášce byli navrhovány individuálně a ve spolupráci s uživatelem právě pro provozy kontroly jakosti v tepelném zpracování. Cílem těchto speciálních a individuálních řešení pro plnou automatizaci je zaručit maximální produktivitu pracovišť metalografie a metrologie bez současného kompromisu k přesnosti finálního výstupu měření.

Zpět na výpis příspěvků