Tepelné zpracování vícenásobně reverzně kovaného nástroje

Kříž Antonín - ZČU v Plzni (Czech Republic)

Mnoho odborných textů se věnuje procesu tepelného zpracování rychlořezných ocelí, přičemž výchozí struktuře polotovarů není věnována odpovídající pozornost. Proto se tento článek věnuje nejen vlivu výchozí struktury na výsledné vlastnosti tepelně zušlechtěné oceli k výrobě nejen řezných nástrojů, ale také sonotrod (speciální nástroj pro ultrazvukové svařování). Jak experimenty prokázaly, jemnost rozbitých primárních karbidů ovlivňuje vlastnosti následné zušlechtěné matrice a vznik sekundárních karbidů. Jak vyplývá z dosažených výsledků, rozhodující vliv tak má způsob protváření výchozího polotovaru, čímž se zvýší homogenita rozmístění i velikost primárních karbidů. Do protikladu jsou uvedeny případy, kdy soustředění karbidů mělo za následek vznik trhlin po tepelném zušlechtění. Článek zahrnuje také proces všestranného kování, kterým je zajištěno dosažení požadované výchozí struktury.
Klíčová slova: protváření nástrojové oceli, primární a sekundární karbidy, tepelné zušlechtění rychlořezných ocelí

Zpět na výpis příspěvků