Požadavky na kvalitu v tepelném zpracování

Rašková Stanislava (Czech Republic)

Tepelné zpracování kovů je velmi významné pro dosažení požadovaných vlastností mnohých výrobků při jejich praktickém použití. Vždy se jedná o procesy, kdy výsledek, požadované vlastnosti výrobku, jsou odvislé od definice požadavku zadané zákazníkem, vlastností produktu určeného k tepelnému zpracování, úrovně znalostí procesů tepelného zpracování, technické způsobilosti zařízení a objektivním posouzení výsledné úrovně dosažené shody s požadavky zákazníka. Mnohé zkušenosti stále prokazují, že ne vždy se daří dosáhnout požadovaného výsledku. Existuje nějaká podpora, kterou lze omezit riziko, že požadované vlastnosti nebudou dosaženy?
Cílem této přednášky je přiblížit provozům tepelného zpracování zásady standardů, podpůrných metod a návodů, které zákazníci od svých dodavatelů požadují. Dodržování zásad pro řízení procesů a využití i další podpory pro řízení procesů může i provozům tepelného zpracování přinést prospěch v oblastech, které je provází každý den a zatím zůstávají nepovšimnuty. Stojí za to získat i takové hodnoty, které zatím nepozorovaně unikají?

Zpět na výpis příspěvků