Prášek jako vstupní parametr aditivně vyrobené maraging oceli – POSTER

Koukolíková Martina - COMTES FHT a.s. (Czech Republic)

Aditivní výroba (AM) umožnila nejenom konstruktérům v posledních několika letech posílit obrovský rozmach při navrhování a optimalizaci strojních součástí. Součástí aditivní výroby není pouze návrh samotné komponenty, ale jednotlivé kroky spojené s tvorbou počítačové dokumentace nezbytné pro přípravu AM, výběr vhodného materiálu a samotný tisk s následným tepelným zpracováním. Parametry procesu, včetně výběru prášku, mají významný vliv na výsledné vlastnosti komponenty. Hlavním cílem výzkumu bylo porovnat vlastnosti materiálů od různých výrobců prášku. K analýze materiálů byly použity mikro-tahové zkoušky (M-TT), podpořené metalografickou a fraktografickou analýzou, což umožnilo podrobnou analýzu výsledných vlastností komponent.

Zpět na výpis příspěvků