Problémy při slinování během přípravy slitin Ti-Al-Si

Knaislová Anna - University of Chemical Technology in Prague (Czech Republic)

Slitiny Ti-Al-Si jsou materiálem pro vysokoteplotní aplikace. Vyznačují se nízkou hustotou, dobrými mechanickými vlastnostmi a výbornou oxidační odolností v porovnání s ostatními běžně používanými slitinami, jako jsou slitiny niklu nebo korozivzdorné oceli. Příprava slitin Ti-Al-Si je velmi problematická z důvodu vysokých teplot tání, reakce mezi taveninou a tavícími kelímky a s atmosférou v peci nebo tvorbou trhlin a pórů během procesu. Prášková metalurgie se zdá být slibnou metodou pro přípravu Ti-Al-Si slitin, ale i zde je mnoho komplikací. V této práci byly Ti-Al-Si slitiny připraveny nekonvenčními způsoby práškové metalurgie a cílem této práce bylo popsat problémy během slinování těchto materiálů a nastínit možná řešení.

Zpět na výpis příspěvků