Tepelné zpracování vysoce pevné maraging oceli vyrobené 3D tiskem

Strakosova Angelina - University of Chemical Technology in Prague (Czech Republic)

Maraging oceli jsou zajímavými materiály pro bádání po tepelném zpracování, což vychází z názvu “maraging“ – martenzitické vytvrditelné. Po žíhání a kalení má ocel X3NiMoCoTi
18-9-5 vynikající mechanické vlastnosti (mez pevnosti až 2000 MPa a tvrdost okolo
50-55 HRC), je houževnatá a dobře svařitelná. Další výhodou těchto materiálů je možnost vyrábění nejenom konvenčními, ale i moderními způsoby, jedním z nich je selektivní tavení laserem (SLM).
V daném příspěvku je zkoumán vliv tepelného zpracování 3D-tištěné X3NiMoCoTi
18-9-5 maraging oceli na výslednou mikrostrukturu a mechanické vlastnosti.

Zpět na výpis příspěvků