Zvyšování životnosti rypadlových zubů – POSTER

Hradil David - COMTES FHT a.s. (Czech Republic)

Nízkolegovaná ocel používána pro výrobu rypadlových zubů je velmi výhodnou variantou z hlediska ceny. Odolnost proti opotřebení těchto zubu je ovšem nedostačující. Zuby májí velmi krátkou životnost, což vede k jejich neustálé výměně a přerušování samotné těžby. Nabízejícím se řešením je náhrada stávající oceli ocelí více legovanou, s vyšší odolností proti abrazivnímu opotřebení (např. Hadfieldova ocel). Toto řešení ovšem výrazně navyšuje cenu celé těžby. Množství vyráběných zubů se ročně pohybuje v řádu několika tisíc kusů. Zvyšování životnosti je také možné úpravou postupu tepelného zpracování (TZ) či použitím chemicko-tepelného zpracování (CHTZ). Tento článek pojednává o využití kryogenního zpracování a procesu boridace při zachování stávajícího materiálu. Vliv použitého postupu TZ a CHTZ byl pozorován na základě zkoušky odolnosti metodou pin-on-disk a pomocí zkoušky odolnosti proti abrazivnímu opotřebení. Vlivem boridace dochází k velmi výraznému zvýšení odolnosti, což potvrzují výsledky provedených zkoušek.

Zpět na výpis příspěvků